เรือระหว่างเกาะช้าง- เกาะกูด

โดย Pumz   วันที่ 27/12/2555  12:13 น.สำหรับใครที่ต้องการพักที่เกาะนี้ก่อน แล้วต้องการเดินทางระหว่างเกาะไปพักอีกเกาะหนึ่ง ไม่ต้องกังวลใจไปว่าจะเดินทางยังไงดี จะต้องกลับมาที่ฝั่งก่อนไหม แล้วจะไปเรือทันที่เข้าเกาะนั้นๆหรอ ตอนนี้มาคลายข้อข้องใจของใครหลายๆคน คุณสามารถจองเรือล่วงหน้าระหว่างเกาะได้มีเรือจากเกาะช้าง ไล่มาตามเกาะต่างๆและมาสิ้นสุดที่เกาะกูด และยงมีเรือที่ออกจากเกาะกูด ไล่ตามเกาะไปเรื่อยๆ และจบที่เกาะช้างเช่นกัน 

เรือระหว่างเกาะช้าง- เกาะกูด นี้เป็นเรือชื่อว่า บางเบ้า โบ๊ท มีตารางและราคาดังนี้ 

Hotline : 081-564-1472081-558-046802-497-1588034-217-042


ออกจาก
เวลาออก/เวลาถึง
เวลาออก/เวลาถึง
ราคา/ท่าน/เที่ยว
เกาะช้าง ถึง เกาะหวาย
09 : 30 - 09 : 50 น.
12 : 00 - 12 : 20 น.
400
เกาะช้าง ถึง เกาะหมาก
09 : 30 - 10 : 20 น.
12 : 00 - 12 : 50 น.
550
เกาะช้าง ถึง เกาะขาม
09 : 30 - 10 : 30 น.
12 : 00 - 13 : 00 น.
550
เกาะช้าง ถึง เกาะระยั้ง
09 : 30 - 10 : 40 น.
12 : 00 - 13 : 10 น.
550
เกาะช้าง ถึง เกาะกูด
09 : 30 - 11 : 30 น.
12 : 00 - 14 : 00 น.
900
เกะหวาย ถึง เกาะหมาก
09 : 50 - 10 : 20 น.
12 : 20 - 12 : 50 น.
300
เกะหวาย ถึง เกาะขาม
09 : 50 - 10 : 30 น.
12 : 20 - 13 : 00 น.
300
เกะหวาย ถึง เกาะระยั้ง
09 : 50 - 10 : 40 น.
12 : 20 - 13 : 10 น.
300
เกะหวาย ถึง เกาะกูด
09 : 50 - 11 : 30 น.
12 : 20 - 14 : 00 น.
700
เกาะหมาก ถึง เกาะกูด
10 : 20 - 11 : 30 น.
12 : 50 - 14 : 00 น.
400
เกาะขาม ถึง เกาะกูด
10 : 30 - 11 : 30 น.
13 : 00 - 14 : 00 น.
400
เกาะระยั้ง ถึง เกาะกูด
10 : 40 - 11 : 30 น.
13 : 10 - 14 : 00 น.
400

** หมายเหตุ : เวลารถ รัับ-ส่ง 
- หาดทรายขาว 08:30  และ 11:00 น.
- ไชยเชษฐ์, คลองพร้าว 08:50  และ 11:20 น.
- หาดไก่แบ้ 09:00  และ 11:30 น.
- โลนลี่บีช, ใบลาน บีช 09:10  และ 11:40 น.


ออกจาก 
เวลาออก/เวลาถึง
เวลาออก/เวลาถึง
ราคา/ท่าน/เที่ยว
เกาะกูด ถึง เกาะระยั้ง
09 : 00 - 09 : 30 น.
12 : 00 - 12 : 30 น.
400
เกาะกูด ถึง เกาะหมาก
09 : 00 - 09 : 40 น.
12 : 00 - 12 : 40 น.
400
เกาะกูด ถึง เกาะขาม
09 : 00 - 09 : 50 น.
12 : 00 - 12 : 50 น.
400
เกาะกูด ถึง เกาะหวาย
09 : 00 - 10 : 30 น.
12 : 00 - 13 : 30 น.
700
เกาะกูด ถึง เกาะช้าง
09 : 00 - 11 : 00 น.
12 : 00 - 14 : 00 น.
900
เกาะระยั้ง ถึง เกาะหมาก
09 : 30 - 09 : 40 น.
12 : 30 - 12 : 40 น.
-
เกาะระยั้ง ถึง เกาะหวาย
09 : 30 - 10 : 20 น.
12 : 30 - 13 : 20 น.
300
เกาะระยั้ง ถึง เกาะช้าง
09 : 30 - 11 : 00 น.
12 : 30 - 14 : 00 น.
550
เกาะหมาก ถึง เกาะหวาย
09 : 40 - 10 : 30 น.
12 : 40 - 13 : 30 น.
300
เกาะระหมาก ถึง เกาะช้าง
09 : 40 - 11 : 00 น.
12 : 40 - 14 : 00 น.
550
เกาะขาม ถึง เกาะช้าง
09 : 50 - 11 : 00 น.
12 : 50 - 14 : 00 น.
550
เกาะหวาย ถึง เกาะช้าง
10 : 30 - 11 : 00 น.
13 : 30 - 14 : 00 น.
400