เกาะกูด
วันที่ 27 พ.ค.2562 เวลา 16:41:55
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732
 

อากาศดีแล้ว

โดย toon    วันที่ 17/12/2555  


อากาศดีแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้ ภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออกตอนบน อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า ภาคใต้มีฝนกระจายในระยะ 1-2 วันนี้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเมฆบางส่วนกับหมอกบางในตอนเช้า

           บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลาง ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกตอนบน มีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า สำหรับคลื่นกระแสลมตะวันออกที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนกระจายในระยะ 1-2 วันนี้

           สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเมฆบางส่วนกับหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 ก.ม./ช.ม.