เกาะกูด
วันที่ 25 พ.ค.2562 เวลา 22:36:23
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732
 

ททท. จัดกิจกรรมตกปลาที่ทะเลตราด

โดย Alexzy    วันที่ 16/12/2556  เนื่องด้วยช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557 เป็นช่วงเวลาเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเล เพราะสภาพอากาศดีมีความเหมาะสมกับการเดินทาง อีกทั้งเป็นช่วงที่มีปลาชุกชุมในบริเวณทะเลตราด ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่นิยมการตกปลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด

วัตถุประสงค์ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้คือ เพื่อสร้างการรับรู้และแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและรายได้ที่จะนำเข้าสู่จังหวัดตราด เพื่อเป็นที่แพร่หลายในนักท่องเที่ยวและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ไปสู่สายตาระดับนานาชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางมายังจังหวัดตราดมากขึ้น
 
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อผู้ประกอบการเรือตกปลาได้ตามเอกสารแนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด โทรศัพท์ 0 3959 7259-60 หรือ tattrat@tat.or.th ทุกวันในเวลาราชการ