เกาะกูด
วันที่ 27 พ.ค.2562 เวลา 7:35:33
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732
 

ครบรอบ 1 ปี น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด

โดย Alekzy    วันที่ 28/7/2557  ครบรอบ 1 ปี น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด

วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์น้ำมันรั่วลงสู่ทะเล ฝั่งอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมา พบว่าคุณภาพน้ำทะเลมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และระบบนิเวศ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยในการแถลงข่าว ครบรอบ 1 ปี การดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลลงทะเล จังหวัดระยอง ว่าจากการติดตามตรวจสอบน้ำทะเลบริเวณรอบเกาะเสม็ด และชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง พบว่าคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ น้ำทะเลมีสภาพใส ไม่พบคราบน้ำมันในน้ำทะเล และบนชายหาด ประชาชนสามารถลงเล่นน้ำและทำกิจกรรมทางทะเลได้ตามปกติ

ด้านระบบนิเวศ หาดทรายขณะนี้มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่คุณภาพน้ำ ตะกอนดิน และการปนเปื้อนหาดทรายพบค่า PAH ที่ลดลง แต่ยังต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแผนการฟื้นฟูในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560 ทั้งการฟื้นฟูผลกระทบต่อระบบนิเวศ การฟื้นฟูผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต การฟื้นฟูผลกระทบต่อการบริการของระบบนิเวศ การติดตามเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ ด้วยงบประมาณ 166 ล้านบาท

ขอขอบคุณข้อมูลจากเวปไซด์ http://www.krobkruakao.com/