บทความท่องเที่ยว เด่นๆสถานที่ ที่น่าสนใจ และสาระน่ารู้ต่างๆ และสิ่งที่ควรรู้">
เกาะกูด
วันที่ 27 พ.ค.2562 เวลา 7:13:12
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732
 

งาน "นมัสการพระธาตุพนม"

โดย Alexzy    วันที่ 29/1/2558  งาน "นมัสการพระธาตุพนม" 

วันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ร่วมทำบุญตักบาตร สักการะองค์พระธาตุพนม มีร้านขาย
สินค้า OTOP และการแสดงต่างๆ มากมาย ตลอด 9 วัน 9 คืน ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.unseentourthailand.com
ภาพ: Adul Tantnakosal