เกาะกูด
วันที่ 21 พ.ย.2561 เวลา 6:37:24
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732
 

ลดค่าเข้าอุทยานทั่วประเทศ 50% เฉพาะวันธรรมดา

โดย Alekzy    วันที่ 6/7/2558  
ข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเมื่อกรมอุทยานฯ ประกาศลดค่าเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 50%  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558 ในวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม และส่งเสริมปีการท่องเที่ยววิถีไทย 
ลดค่าเข้าอุทยานทั่วประเทศ 50% เฉพาะวันธรรมดาโดยมุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวคนไทยที่สามารถท่องเที่ยวในวันธรรมดาได้ เช่น เจ้าของกิจการ ผู้สูงอายุ คนวัยเกษียณ คนในวัยทำงานที่มีวันลาพักผ่อน และนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดเทอม เนื่องจากที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มักจะเดินทางเข้าไปในอุทยานและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติช่วงเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวนมากเกินไปส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงต้องหาแนวทางและวิธีการเพื่อให้นักท่องเที่ยวกระจายตัวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าว

ปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติจำนวน 147 แห่งทั่วประเทศ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ทางธรรมชาติ สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร. 0-2561-0777 ต่อ 1741 และอีเมล์ trmg.dnp@hotmail.com