เกาะกูด
วันที่ 21 พ.ย.2561 เวลา 10:25:01
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732
 

งานออร์แกนิค 2558 Organic & Natural Expo 2015

โดย Alexzy    วันที่ 10/7/2558  งานแสดงสินค้าออร์แกนิค สินค้าเกษตรอินทรีย์ Organic and Natural Expo 2015 ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครขอเชิญเที่ยวชมงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ Organic and Natural Expo 2015 พบผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการออร์แกนิคและธรรมชาติชั้นนำกว่า 200 ราย วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


งานนี้จะมีการแสดงตลาดสินค้าอินทรีย์ เพื่อส่งเสริม "สินค้าอินทรีย์" ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการบริโภคสินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ ภายในงานจะได้พบกับ การสาธิตการทำอาหารและเบเกอรี่แบบออร์แกนิคให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมชิม วิธีการห่างไกลจากโรคด้วยวิถีออร์แกนิค การตรวจวัดสารพิษในเลือด และอื่นๆอีกมากมาย และได้พบผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการออร์แกนิคและธรรมชาติชั้นนำกว่า 200 ราย รวมถึงการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจในสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชนทั่วไป และยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์